Materiały

MATERIAŁY ZBIÓRKOWE

Poradnik harcerski

PRAWO I PRZYRZECZENIE HARCERSKIE

  1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
  2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
  3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
  4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
  5. Harcerz postępuje po rycersku.
  6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
  7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
  8. Harcerz jest zawsze pogodny.
  9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
  10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach: nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

<Prawo harcerskie przedstawia 10 nakazów do których powinien DĄŻYĆ każdy harcerz>

Przyrzeczenie Harcerskie

Mam szczerą wolę całym życiem

pełnić służbę Bogu i Polsce,

nieść chętną pomoc bliźnim

i być posłusznym Prawu Harcerskiemu

<Przyrzeczenie jest składane w stronę ognia przez każdego harcerza podczas nadania krzyża harcerskiego, czyli najważniejszego harcerskiego odznaczenia> 

Krzyż harcerski

Krzyż harcerski – zaprojektował w 1912 roku ksiądz Kazimierz Lutosławski.Wzorowany na orderze Virtuti Militari (porównaj), który przyznawany jest za szczególne męstwo i oddanie w służbie ojczyźnie. Dewizą krzyża harcerskiego jest łacińska maksyma per aspera ad astra (przez ciernie do gwiazd).

Krąg – uważany za doskonały figuregeometryczny- symbol doskonałości do jakiej dąży harcerska rodzina. Jest to też symbol harcerskiego kręgu, w którym wszyscy są równi.

Lilijka – (zobacz: liljka harcerska)

Promienie – biegnące od lilijki oznaczają, że harcerz powinien świecić przykładem i dobrym postępowaniem.

Wieniec z liści dębowych – liście dębowe od dawien dawna symbolizują męstwo i dzielność. Wieniec z liści dębowych mieli prawo nosić tylko ludzie władający ogromną siłę – ducha, mięśni, czy magii. Cechy te – męstwo i dzielność, powinny być również udziałem każdego harcerza.

Wieniec z liści lauru – liście laurowe (wawrzynowe) są symbolem zwycięstwa. Wieniec z liści laurowych nosili autorzy największych wiktorii, rzymscy cesarze. Dla harcerza liście laurowe oznaczają zwycięstwo nad własnymi słabościami.

Ziarenka piasku – ramiona Krzyża Harcerskiego wypełnione są ziarenkami piasku, które symbolizują liczną rodzinę harcerską; (Ile ziarenek piasku na plaży, ile gwiazd na niebie, tylu harcerzy na świecie).

Puste miejsce – pomiędzy ziarenkami piasku, pozostawione jest miejsce, które symbolizuje, że jest jeszcze miejsce dla nowych harcerzy

Hasło „Czuwaj” – tradycyjne pozdrowienie harcerskie, które przypomina harcerzowi, że powinien być zawsze gotowy do służby Bogu i Polsce oraz czujny

Ramiona – cztery strony świata

<Powstałe po listopadzie 1918 Ministerstwo Spraw Wojskowych wyda­ło rozkaz, stanowiący, że Krzyż Harcerski jest jedyną odznaką cywilną, jaką można nosić  na mundurze wojskowym. Dawniej Krzyże były numerowane, a numer wpisywano do Książeczki Harcerskiej.

Krzyż Harcerski otrzymuje się po złożeniu Przyrzeczenia Harcerskie­go i nosi się go 2 cm nad lewą kieszenią munduru.

Jest to odznaczenie które jest charaktersytyczne tylko dla naszego kraju w innych krajach podstawowym odznaczeniem jest lilijka harcerska>

LILIJKA HARCERSKA

Odznaka harcerska noszona tradycyjnie na nakryciu g??owy oraz nad lewą kieszenią munduru.

Lilijka harcerska wzorowana jest na igle magnetycznej kompasu -harcerz zawsze wybiera słuszną drogę. Baden-Powell w podręczniku  „Skauting dla chłopców” pisał: „Odznaką skautów jest ostrze strzały, takiej jaka na mapach lub w kompasie wskazuje północ. Jest to odznaka wywiadowcy wojskowego, wskazuje bowiem drogę; więc i wywiadowcy pokoju wskazuje ona drogę w spełnianiu obowiązku i niesieniu pomocy drugim.

W 1927 roku umieszczono na ramionach lilijki skrót haseł Filaretów (najważniejszych wartości): ONC – Ojczyzna, Nauka, Cnota. Na zwieńczeniu – napis ZHP – tzn Związek Harcerstwa Poslkiego.

Skrót ONC istnia?? na lilijce do 1965 roku. Wówczas decyzjami nowego regulaminu zmieniono zarówno kształt jak i usunięto z niej napisy. VII Zjazd ZHP (1981 (przywrócił tradycyjne oznaczenie i wygląd harcerskiej lilijki.

<Lilijkę harcerską otrzymuje każdy harcerz który zakończy okres próbny i zostanie włączony do drużyny harcerskiej jako pełnoprawny harcerz i towarzyszy mu ona do końca czy to w postaci odznaki –  lilijki czy symbolu lilijki w środku krzyża harcerskiego w pozostałych krajach harcerze nad kieszenią noszą tylko lilijkę harcerską.

HYMN ZHP

Wszystko, co nasze, Polsce oddamy,

w Niej tylko życie, więc idziem żyć.

Świty się bielą, otwórzmy bramy,

Rozkaz wydany: Wstań, w słońce idź!

ref. Rami preż, słabosć krusz,

ducha też, Ojczyźnie miłej służ!

Na jej zew, w bój czy trud,

pójdzie rad harcerzy polskich ród! 

< Pierwszym hymnem harcerskim była „Rota” do słów Marii Konopnickiej, jednak pieśń „Wszystko, co nasze…” zyskała szybko dużą  popularność i w 1918 została uznana za Hymn Harcerski. Po uzyskaniu niepodległości zastąpiono oryginalne słowa „zerwiem kajdany” nowymi – „otwórzmy bramy”. Hymn ZHP jest ośpiewywany w pozycji zasadniczej (na baczność) podczas wszystkich ważnych uroczystości harcerskich na apelach.>

PIEŚŃ "BRATNIE SŁOWO"

Bratnie słowo sobie dajem,
że pomagać będziem wzajem,
Druh druhowi, (druhnie) druh,
Hasło znaj: Czuj duch!

<Odśpiewanie pieśni „Bratnie Słowo” to niezbędna część zakończenia każdej zbiórki czy wyjazdu harcerskiego. Odśpiewuje się ją stojąc w harcerskim kręgu. W tradycji naszej druzyny każdy z harcerz stojący w kręgu recytuje jedno słowo pieśni.>

Do pobrania:

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close